לוח החופשות לשנת הלימודים תשע"ח כפי שפורסם על ידי משרד החינוך: 

בשנת הלימודים תשע"ח ילמדו בבתי הספר העל-יסודיים – לפחות 211 ימי לימוד.

חגי ישראל

ראש השנה

ערב ראש השנה ושני ימי החג, הימים רביעי, חמישי ושישי, כ"ט באלול התשע"ז עד ב' בתשרי התשע"ח, 22-20 בספטמבר 2017. הלימודים יתחדשו ביום ראשון, ד' בתשרי התשע"ח, 24 בספטמבר 2017.

יום הכיפורים

ערב החג ויום החג, הימים שישי ושבת, ט'-י' בתשרי התשע"ח, 30-29 בספטמבר 2017. הלימודים יתחדשו ביום ראשון, י"א בתשרי התשע"ח, 1 באוקטובר 2017.

חג הסוכות

ערב החג, ימי החג ואסרו חג, מיום רביעי, י"ד בתשרי התשע"ח, 4 באוקטובר 2017, עד יום שישי, כ"ג בתשרי התשע"ח, 13 באוקטובר 2017. הלימודים יתחדשו ביום ראשון, כ"ה בתשרי התשע"ח, 15 באוקטובר 2017.

חג הסיגד*

יום חמישי, כ"ז בחשוון התשע"ח, 16 בנובמבר 2017. (הוקדם) חג הסיגד הוא יום לימודים ויצוין באירועים במוסדות החינוך.

חנוכה
מיום חמישי, כ"ו בכסלו התשע"ח, 14 בדצמבר 2017, עד יום רביעי, ב' בטבת התשע"ח, 20 בדצמבר 2017.
הלימודים יתחדשו ביום חמישי, ג' בטבת התשע"ח, 21 בדצמבר 2017.

ט"ו בשבט
יום רביעי, ט"ו בשבט התשע"ח, 31 בינואר 2018. ט"ו בשבט הוא יום לימודים.

פורים

הימים רביעי, חמישי ושישי, י"ג, י"ד וט"ו באדר התשע"ח, 28 בפברואר 2018, 2-1 במרס 2018. הלימודים יתחדשו ביום ראשון, י"ז באדר התשע"ח, 4 במרס 2018.

פסח

מיום חמישי, ו' בניסן התשע"ח, 22 במרס 2018, עד יום שבת, כ"ב בניסן התשע"ח, 7 באפריל 2018. הלימודים יתחדשו ביום ראשון, כ"ג בניסן התשע"ח, 8 באפריל 2018.

יום העצמאות

יום חמישי, ד' באייר התשע"ח, 19 באפריל 2018. הלימודים יתחדשו ביום שישי, ה' באייר התשע"ח, 20 באפריל 2018. הוקדם.

ל"ג בעומר

יום חמישי, י"ח באייר התשע"ח, 3 במאי 2018. הלימודים יתחדשו ביום שישי, י"ט באייר התשע"ח, 4 במאי 2018.

יום ירושלים

יום ראשון, כ"ח באייר התשע"ח, 13 במאי 2018. יום ירושלים הוא יום לימודים ויצוין באירועים במוסדות החינוך ובעליית בני נוער לירושלים.

חג השבועות

ערב החג, החג ואסרו חג, הימים שבת, ראשון ושני, ה'-ז' בסיוון התשע"ח, 21-19 במאי 2018. הלימודים יתחדשו ביום שלישי, ח' בסיוון התשע"ח, 22 במאי 2018.

ימי צום

צום גדליה

יום ראשון, ד' בתשרי התשע"ח, 24 בספטמבר 2017. נדחה

עשרה בטבת

יום חמישי, י' בטבת התשע"ח, 28 בדצמבר 2017

תענית אסתר

יום רביעי, י"ג באדר התשע"ח, 28 בפברואר 2018

שבעה עשר בתמוז

יום ראשון, י"ח בתמוז התשע"ח, 1 ביולי 2018. נדחה

תשעה באב

יום ראשון, י' באב התשע"ח, 22 ביולי 2018. נדחה

ימי זיכרון

יום הזיכרון לרחבעם זאבי ז"ל

יום חמישי, כ"ט בתשרי התשע"ח, 19 באוקטובר 2017 *

יום הזיכרון ליצחק רבין ז"ל

יום רביעי, י"ב בחשוון התשע"ח, 1 בנובמבר 2017

יום הזיכרון לדוד בן גוריון ז"ל

יום חמישי, ה' בכסלו התשע"ח, 23 בנובמבר 2017*

ציון יום זאב ז'בוטינסקי ז"ל

יום ראשון, י"ג בטבת התשע"ח, 31 בדצמבר 2017. נדחה

יום הזיכרון ליוסף טרומפלדור ז"ל

יום שני, י"א באדר התשע"ח, 26 בפברואר 2018

יום הזיכרון לשואה ולגבורה

יום חמישי, כ"ז בניסן התשע"ח, 12 באפריל 2018

יום הזיכרון לחללי צה"ל

יום רביעי, ג' באייר התשע"ח, 18 באפריל 2018. הוקדם. הלימודים ביום זה יסתיימו בשעה 12:00 בצהריים.

ציון יום בנימין זאב הרצל ז"ל

יום רביעי, י' באייר התשע"ח, 25 באפריל 2018 *

כניסה למערכת