תלמידים והורים יקרים לנוחיותכם מפת בית הספר. במפה זו מפורטים מיקומי הכיתות לשנת הלימודים תש"ף וכן, מתחמי הלוקרים בסמוכים אל הכיתות.

זכרו, כי בית הספר אינו אחראי על נושא הלוקרים – הזמנתם ותפעולם הם בידי חברת לוקר אמבין https://www.lockerim.co.il .

כניסה למערכת