צוות בית הספר

"אנו, קהילת חט"ב שז"ר, רואים עצמנו כבית יוצר לתרבות ולחברה ישראלית ומזמינים את כל הבאים בשערינו לשיח מכובד ומכבד מתוך אמונה ששיח משמעותי מקדם הבנה ומאפשר פתוח זהות ומימוש עצמי תוך העמקת המחויבות לכלל ולקהילה".

 חטיבת הביניים ע"ש הנשיא זלמן שז"ר בקריית אונו הוקמה בשנת 1976.

בית הספר מונה כ-615 – תלמידים מכתות ז', ח', ט' המגיעים מכל רחבי העיר ומהסביבה.
צוות ביה"ס מונה כ-80 אנשי צוות (מהם מורים מנהלה צוות סייעות ומקצועות הבריאות).

הישגי בית הספר במבחנים החיצוניים (מבחני מיצ"ב) הם מהגבוהים במחוז (עשירון 10) והישגי בית הספר במיצ"ב אקלים תשע"ב הם הגבוהים מכל חטיבות הביניים במחוז.
בשנת הלימודים תשע"א הצטרף בית הספר לרפורמת "אופק חדש" ובמסגרת זו הופעלה בחטיבה תכנית "חינוך אישי" בכיתות ז' ו-ח' המאפשרת מפגשים אינטימיים בין מורים לתלמידים בקבוצות של עד 21 משתתפים. להפעלת "החינוך האישי" בשז"ר היו תוצאות טובות מאד בכל הנוגע ליחסי מורים ותלמידים ולשביעות הרצון של הצוות.

הגדרות כלליות כניסה למערכת