ייחודיות בית הספר שלנו מושתת על ההיגד "בית יוצר לתרבות ולחברה ישראלית" והבסיס שלה עמוק ונשען על ערכים שבית הספר מאמין בהם. בהתאם לתפיסתנו החלטנו לעבות את תכנית הייחודיות בהתאם לקו המקשר והמארגן בבית הספר – אקטיביזם. בייחודיות נתייחס לאקטיביזם כמבוסס זהות. בוגר שז"ר שיסיים את בית הספר יהיה אדם ערכי שער לסביבתו, ושאיפתו היא לצדק חברתי ולתיקון עוולות בסביבתו. זהותו האישית תתגבש משאלות של מי אני? ועד לשאלה של מה אני רוצה לתקן/לשנות? ייחודיות כל שכבה מציגה את החזון שלנו.

ייחודיות ז

שכבה ז – "בני ובנות מצווה"
נבסס את חקר הזהות האישית של כל תלמיד דרך שאלות ומחשבות על מקום התלמיד בסביבה שלו, במשפחתו, בחברה הישראלית, בעולם היהודי הציוני והאזרחי. התכנית תעסוק ב"אני" במעגלי החיים השונים ונעורר שאלות זהות כדוגמת מי אני? מהיכן אני בא? מה אני רוצה להיות? בנוסף, נעסוק בערכים של התבגרות, אחריות, עצמאות ונתינה. עבודת השורשים שיגיש כל תלמיד, תהווה שיאו של מסע זה ותהווה גשר בין דורי.
את האירוע נסכם במפגש שכבתי של הורים ותלמידים בסוף שנת הלימודים.

ייחודיות ח
שכבה ח "דמויות פורצות דרך ומעוררת השראה"

המעגלים שהצגנו בשכבה ז מתרחבים ובשנה זו התלמידים יחקרו דמויות מעוררות השראה ופורצות דרך.
נבין את המושגים פורצ/ת דרך ומעורר/ת השראה, ונמצא במעגלים הקרובים והרחוקים דמויות אלה.
התלמידים ילמדו על האישים, על מעשיהם, נעודד אותם להבין את הסיבות לפעולותיהם ונמשיך עם ביסוס זהותם האישית דרך הערכים שהם יחלצו מהדמות אותה בחרו. את הדמות ואת הערכים אליהם יתחברו יציגו בעבודת הסיום.

ייחודיות ט

שכבה ט – "אקטיביזם ואזרחות פעילה"
המעגלים החברתיים שהצגנו בשנים הקודמות מתרחבים, וכעת על התלמיד להיות אדם יוזם בעל מודעות חברתית. תלמידי כיתה ט יחקרו את סביבתם, יאתרו עוולות חברתיות ויפעלו לתיקונן. אנו מלמדים את התלמידים להתבונן בסביבתם, לאמץ מבט חוקר וביקורתי, לגייס לעזרתם אנשים שיסייעו להם ולפעול באופן אקטיבי. במהלך השנה ייפגשו התלמידים עם פעילים חברתיים, אנשי עסקים ויזמים מכל גווני האוכלוסיה. הם יתקבצו לקבוצות עבודה לפי תחומי עניין וימפו את הנעשה בעיר ובארץ.
המטרה ליצור שינוי ממשי ובר קיימא שישאיר חותם בחברה הישראלית.

הגדרות כלליות כניסה למערכת