מסלול המחוננים בשז"ר- החל משנת תשס"ז
מסלול המחוננים אחראי לקידומם ולטיפוחם של התלמידים המחוננים ברמה האישית, החברתית והרגשית.
דגש על המאפיינים הרגשיים חברתיים בתוך מקצועות הליבה והעשרה.
שילוב וגוון בדרכי ההוראה בהתחשב בצרכים אקדמיים, רגשיים- ייחודיים.
פיתוח כישורי חיים ודרכי התמודדות יעילים.
"יש לפתח מרחב בו יהיה מקום לבירור של השאלות הגדולות של קיום האדם, משמעות חייו, שאלות של מוסר, אתיקה וחברה הדורשות דיונים מעמיקים ומורכבים".
(מתוך אחד הכנסים של האגף למחוננים)

עיקרי התוכנית: הוראת מקצועות הליבה בכתות האם
העמקה פדגוגית בתחומי התוכן
העשרה בתחומי דעת מגוונים*
פעילויות מרכזיות:
הפעילות                                                                                 גורם מבצע
טיול מחוננים ליומיים                                                                 מורי ביהס + צוות שלח
ימי עיון                                                                                   היחידה לנוער שוחר מדע, אוניברסיטת תל אביב
סיורים- מוזיאון, בית משפט                                                       מורי ביה"ס (מחנכי הכיתות)
מופעי תרבות/תיאטרון                                                              מורי בית הספר
תוכניות פדגוגיות וחברתיות                                                       מורי בית הספר

דילמות מוסריות

*קורסי מיוחדים שמקבלים המחוננים:
• 4 ש"ש העשרה במסגרת יהל"ם- יום העשרה לפיתוח מצויינות .
• קורסים וירטואליים במסגרת נוער שוחר מדע באוניברסיטת תל אביב
• קורס הנסיך הקטן- קורס זה מחדד בתלמידים את היכולת להתמודד עם עצי הבאובב שלהם ולהבחין גם בדברים הסמויים מן העין.
• קורס בהתמודדות עם דילמות מוסריות וקבלת החלטות
• קורס בתקשורת
• מצוינות 2000- העשר בתחום מתמטיקה ומדעים על פי תוכנית של המרכז הישראלי למצוינות בחינוך.

• קורס באומנות- כלי לעידוד ופיתוח יצירתיות וחשיבה מחוץ לקופסא

אומנות אומנות 1

כתות ז'- מסע בעקבות השורשים
כתה ח'- דמויות פורצות דרך באמנות
כתה ט'- הקשר בין אמנות לאקטיביזם חברתי
טיול מחוננים ליומיים – גיבוש תלמידי המסלול בפתיחת שנה

פיתוח החשיבה
 פיתוח חשיבה בין-תחומית ורב-כיוונית
 פיתוח יכולת לחשוב בתנאי אי-ודאות ולהתמודד עם בעיות מורכבות
 פיתוח חשיבה אסטרטגית

הקניה ופיתוח של מיומנויות
 רכישת מיומנויות חקר עצמאיות
 טיפוח היכולת לצרוך מידע באופן יעיל, ביקורתי וברמה גבוהה
 פיתוח ראייה רחבה וכוללת, המאפשרת לזהות היבטים נרחבים של כל נושא
 טיפוח היכולת להיות מבצעים מעולים וליצור ידע חדש באורח פעיל

טיפוח כישורים אישיים
 עידוד הסקרנות, היזמה האישית, המקוריות והחדשנות
 טיפוח האומץ להעז, ליזום ולהציע פתרונות בלתי-שגרתיים
 פיתוח המחויבות למטלות ויכולת התמדה יעילה במשימות
 טיפוח מנגנון נפשי להערכה עצמית מעצימה
 פיתוח תקשורת בין-אישית טובה
 פיתוח היכולת לעבודה בצוות והכרת ערך הקבוצה

טיפוח מחויבויות מוסריות וחברתית
 פיתוח היכולת לקבל החלטות ערכיות
 טיפוח ופיתוח מעורבות חברתית ומובילות שבמסגרתה ינצלו המחוננים את כישרונם, את מרצם ואת יכולתם לטובת החברה
 טיפוח יכולת של התלמיד המחונן להציב לכישוריו גבולות מוסריים ואנושיים
 פיתוח רגישות לזולת ויכולת להעריך בו תכונות שונות, לבד מכישרון אינטלקטואלי

טיול

 

 

הגדרות כלליות כניסה למערכת