חט"ב שז"ר נבחרה להשתתף בתוכנית התקשוב הארצית .
בתכנית מושם דגש על הטמעת פדגוגיה חדשנית ועל פיתוח אוריינות דיגיטלית במגוון תחומים המקוונים במטרה להשביח תהליכי הוראה, למידה והערכה ולקדם תהליכים חברתיים-שיתופיים.
להלן פירוט התפוקות להשגת מטרות אלו: 1. פיתוח אוריינות דיגיטלית בקרב התלמידים 2 .ספרים דיגיטליים ( ילקוט דיגיטלי)- חיזוק אוריינות קריאה וכתיבה בסביבה דיגיטלית על ידי שימוש בספרי לימוד דיגיטליים הוראה, למידה והערכה – שימוש מושכל בכלי תקשוב כדי לקדם תהליכי הוראה, למידה והערכה תוך שימת דגש על אוריינות דיגיטלית ועל פיתוח מיומנויות המאה ה-21 בהתאם לסטנדרטים בינלאומיים. פיתוח מאגר של שיעורים )סינכרוניים ואסינכרוניים( שאותם ישלבו המורים בלמידה בכיתה ובבית. 3 . למידה שיתופית – הרחבת הלמידה השיתופית, הכוללת: למידה בחברותא, למידה בקבוצת למידה, נתינה ועבודת צוות באמון מלא ובהסתמכות על האחר. חלק מן הלמידה השיתופית או כולה נעשית בדרך מקוונת 4. גלישה בטוחה – העמקת חינוך התלמידים להתנהלות נבונה ברשת תוך כדי שמירה על: אתיקה ומוגנות, שימוש במידע תוך כדי בקרה, זהירות, תבונה, אחריות, יושר וכבוד כלפי הזולת וכלפי המידע, שמירה על זכויות יוצרים ושמירה על פרטיות תוך התייחסות לסכנות5. . ניהול מתוקשב – שימוש בכלי הניהול הפדגוגי- וובטופ, הכוללים נתוני נוכחות, אירועי משמעת, תיעוד מהלך שיעורים, שיעורי בית, הערכות תלמידים ותעודות. נתונים אלו מועברים אל מערכות ממוחשבות ייעודיות. מערכת הניהול המתוקשב משמשת גם לרישום ציונים, למעקב ולהערכת הישגים לאורך שנת הלימודים, כולל הפקת דוחות התקדמות תקופתיים. 6. פורטל בית ספרי – הפורטל הבית ספרי מהווה שער ראשי ללמידה המתוקשבת המותאמת לטכנולוגיה ולפדגוגיה של המאה ה- 21. הוא מאפשר רצף למידה-הוראה הפורץ את מסגרת הכיתה ללמידה גם בבית ולגישה למאגרי ידע ולחומרי למידה מקוונים ,מכל מקום ובכל זמן, גם במצב חירום, מצב שבו נמנע מן הלומדים להגיע לבית הספר.

כניסה למערכת