במסגרת לימודי המדעים בשנת הלימודים תש"פ התלמידים לומדים כימיה, פיסיקה וביולוגיה.
תכנית הלימודים בחטיבה מותאמת למדיניות הלמידה המשמעותית ולקידום יעדי הפיקוח על הוראת מדע וטכנולוגיה.
ספרי הלימוד הם: "מדעי החומר" + "מדעי החיים"-הוצאת מט"ח שכבת ז' ו ח'.
"פיסיקה וטכנולוגיה" "כימיה ומדעי החיים" הוצאת מט"ח שכבת ט'
כמו כן, התלמידים משתמשים באופק מדע וטכנולוגיה – מדעים סביבת למידה דיגיטלית הכוללת פעילויות במגוון נושאים הנלמדים בבתי הספר. בין הפעילויות: משימות חקר, מעבדות, אוריינות מדעית, הדמיות ועוד.

שכבת ט' לומדת ומבצעת תהליך חקר המדעי שהוא תהליך מורכב השזורות בו מיומנויות חשיבה מסדר גבוה כגון: שאילת שאלות, ניסוח השערות, השוואה, ניתוח תוצאות והסקת מסקנות.

הגדרות כלליות כניסה למערכת