מקצוע העברית נלמד בחטיבתנו במשך שלוש שנים רצופות (כיתות ז' ח' ט) בהיקף של שלוש שעות שבועיות. הלימוד מתמקד בקריאה, כתיבה והבעה בע"פ.
במסגרת לימודי המקצוע, ניתנים ללומד כלים אורייניים לתיהלוך טקסטים מסוגות שונות בתחומי הדעת השונים.
אנו מתמקדים באסטרטגיות למידה, שמטרתן לאפשר ללומד להתמודד עם טקסטים מתחומי הדעת השונים. התלמיד לומד לפענח שאלות בתחומי הדעת השונים
ניתן מקום חשוב לקישור בין ידע עולמו של התלמיד לבין הטקסט.
בנוסף, לומדים התלמידים להפיק מידע מטקסטים בלתי רציפים ככלי לחיים.
כמו כן התלמיד לומד להעביר מידע שמתקבל מטקסטים רלוונטיים לתחומי חייו. אנו קוראים לא מעט טקסטים רלוונטיים, דנים בהם ועושים העברה לחיי היומיום.
בשיעורים מושם דגש על פיתוח ההבעה בע"פ, היכולת להביע עמדה והערכה ביחס לנאמר בטקסט, להתדיין בע"פ לכבד את האחר ולגלות סובלנות כלפי דעות שונות.

מידענות
התלמיד מתנסה בדליית חומרים ממאגרי תקשורת ממוחשבים – תוך כדי הפעלת מיומנויות של ברירת העיקר, סיכום וסיכום ממזג.
בכיתה ט' כשפנינו אל התיכון מתמקדים התלמידים בלימודי הלשון.

תכנית המיצוי
במקביל ללמידה בכיתה קיימת תכנית הייחודית לבית ספרנו תכנית "מיצוי". תכנית זו מיועדת לתלמידים ליקויי למידה, שעברו וועדת שילוב ונמצאו זכאים לשעות שילוב, תלמידים בעלי מוטיבציה ותפקוד לימודי תקין ללא בעיות התנהגות. תלמידי קבוצת השילוב לומדים במקביל לכיתה בקבוצה בת חמישה תלמידים ובקבוצה המונה מעל חמישה תלמידים מלמדות שתי מורות שילוב.
מטרת התכנית להעצים את תלמידי השילוב. הם לומדים על-פי תכנית הלימודים בעברית ונבחנים במבחנים זהים לאלו של הכיתה. בנוסף ניתן דגש על העצמת הכוחות הגלומים בתלמיד ופיתוח מודעות עצמית ליכולות הגלומות בו,  פיתוח מודעות לסגנון הלמידה של הלומד התואם את חוזקותיו, למידה לקראת מבחן, תכנון זמן ארגון החומר הכרות עם סוגי שאלות שונות ודרכי פתרון התמודדות עם מצבי לחץ וחרדת בחינות.

הגדרות כלליות כניסה למערכת