במהלך חודש מאי סיכמו כיתות המחוננים ז'4 וז'5 את קורס ההעשרה "דילמות מוסריות וקבלת החלטות" באירוע משותף להורים ולתלמידים. במסגרת סיכום הקורס ערכה כל כיתה (בנפרד) משפט ציבורי שעסק בדילמה מוסרית שבחרו התלמידים מחיי היום יום. כטבען של דילמות – ההחלטה "מי צודק" איננה פשוטה:
כיתה ז'4 :
הדילמה מבוססת על מקרה אמיתי שהתרחש בישראל בפברואר 1994. כרמלה בוחבוט, ירתה בבעלה למוות לאחר שהייתה קורבן לאלימותו, שנמשכה לכל אורך 24 שנות נישואיהם.
האירוע הנדון מעלה דילמה מוסרית מאוד לא פשוטה של שתי זכויות טבעיות המתנגשות זו בזו: הזכות לחיים אל מול הזכות לביטחון ושלמות הגוף.

משפט מחוננים 7 משפט מחוננים 5

כיתה ז'5:
הדילמה מבוססת על נושא "בוער" בחברה הישראלית ובעולם בכלל. במרכז הדיון המשפטי עומדת השאלה – האם הריגה של בעלי חיים לצורך תעשיית הבשר הינה לגיטימית וצודקת או לא?
האירוע הנדון מעלה דילמה מוסרית מאוד לא פשוטה, המעוררת שאלות פילוסופיות מהותיות בנוגע למקומו ותפקידו של האדם בעולם, ולהתנגשות בין הצורך באכילת בשר אל מול האיסור על גרימת סבל וצער לבעלי חיים.
בחודשים האחרונים עמלו התלמידים רבות בהכנת המשפט. הם נחלקו לקבוצות הגנה ותביעה, כתבו נאומי פתיחה וסיכום, גייסו עדים רלוונטיים ואספו ראיות. במהלך המשפט נפגשו התלמידים לראשונה עם טיעוניה של הקבוצה הנגדית – כך שהמשפט עצמו היה מותח, מרגש ואותנטי.

משפט מחוננים 8

תודה לחבר השופטים: מיכל גרינברג, אורית סיני, אריאלה טבוך, דנה ברנס וטביב זליקוביץ' שהקשיבו בסבלנות רבה לטיעונים השונים ושקלו בכובד ראש את פסק הדין, תוך שמירה על ערכי הצדק והאמת – "צֶדֶק צֶדֶק תִּרְדֹּף" (דב' טז 20).

כניסה למערכת
שינוי גודל גופנים
ניגודיות