מועצת התלמידים של חט"ב שז"ר תהא מושתת על ערכי השוויון, הכבוד ההדדי וקבלת השונה והאחר.
מועצת התלמידים תהייה מועצה מגובשת וחברית אשר פועלת בשיתוף פעולה ומקדמת ריבוי דעות, אהבת הזולת וכבוד האדם. המועצה תפעל ביצירתיות ובאחריות בכדי לממש את מטרותיה.
נציגי מועצת התלמידים יהיו קשובים לכלל תלמידי בית הספר, ישמשו דוגמה אישית עבורם ויהיו נכונים לעזור וליזום – תוך שמירה על אמינות ושקיפות.
מועצת התלמידים רואה עצמה מחויבת כלפי תלמידי בית הספר, הצוות החינוכי ומועצות הנוער השונות. המועצה תפעל לשמירה על זכויות התלמידים בבית הספר ועל טובתם תוך הקפדה על כללי בית הספר.

מועצת התלמידים תפעל לקדם את הנושאים הבאים:
• קידום סביבת בית הספר כסביבה נעימה ומכבדת
• קידום הניקיון והשמירה על איכות הסביבה
• קידום יוזמות של תלמידי בית הספר
• חיזוק הקשרים בין התלמידים לצוות החינוכי
• קידום פעילויות תרבות, פנאי וספורט בבית הספר

כניסה למערכת