תלמידים יקרים,

היום המקוון כבר מגיע לסיום רגע לפני בבקשה מלאו במלוא הכנות את המשוב הבא.

כל אחד מתבקש לענות רק למשוב של השכבה שלו.

יום מקוון שכבת ז

יום מקוון שכבת ח

יום מקוון שכבת ט

 בהצלחה!!!!

כניסה למערכת