חורף חם בשז"ר

9.1.20

כשבחוץ קר, בשז"ר חם!

תה צמחים חם ומתוק חולק בהפסקה בחינם

ע"י המש"צים. עוגות   נאפו בבית נמכרו              

ב-2 ש"ח לטובת אשכול המש"צים.

חם פה בבית שלנו.

כניסה למערכת