מה חדש?

קישורים שימושיים

Uncategorized
27945849

I love monday

I ️Monday (אני אוהב את ימי שני)   צוות חטיבת הביניים שז"ר יצר 22 קורסים של למידה לא פורמלית המבוססת על המומחיות האישית של המורים כל

Read More »
Uncategorized
27945849

של"ח

לימודי של"ח וידיעת הארץ "על ארץ ישראל לומדים לא רק מהאטלס ומהספרים. את ארץ ישראל לומדיםגם ובעיקר בהליכה בשבילים.במקום לשנן את שמות הפרחים נכיר את ריחם.במקום

Read More »
Uncategorized
wpengine

מועדון בית ספרי

מהי מטרת המועדון הבית ספרי? המועדון הבית ספרי מציע אלטרנטיבה ספורטיבית ויצירתית לשעות הפנאי של ילדי החטיבות. מטרתו להוציא את הילדים מהבתים ולספק להם מגוון

Read More »
Uncategorized
wpengine

ייחודיות

ייחודיות בית הספר שלנו מושתת על ההיגד "בית יוצר לתרבות ולחברה ישראלית" והבסיס שלה עמוק ונשען על ערכים שבית הספר מאמין בהם. בהתאם לתפיסתנו החלטנו

Read More »
Uncategorized
wpengine

מחוננים

מסלול המחוננים בשז"ר- החל משנת תשס"ז מסלול המחוננים אחראי לקידומם ולטיפוחם של התלמידים המחוננים ברמה האישית, החברתית והרגשית. דגש על המאפיינים הרגשיים חברתיים בתוך מקצועות

Read More »
הגדרות כלליות כניסה למערכת