logo01
logo01
השנה, לראשונה בתולדות בית ספרנו, הבחירות למועצת התלמידים התבצעו בצורה שונה- צורת התנדבות. 
המועצה מורכבת מ40 תלמידים הרוצים להשפיע ולייצג את קול כיתתם בשביל לשנות את בית הספר ולהפוך אותו למקום נעים, מהנה ומכיל. בשנים קודמות המועצה אורגנה אירועים רבים, ביניהם; השזרוויזיון, הפנינג איסוף מזון, שזר גוט טאלנט, חדשות טובות ועוד…
השנה אנחנו בנינו מועצה המורכבת מילדים שיש בהם את הרצון לשנות ולשפר את בית ספר ואנחנו מאמינים שבדרך זאת המועצה תשרת את בית ספר הכי טוב שהיא יכולה.
הגדרות כלליות כניסה למערכת