logo01
logo01

השאלת ספרים

מיזם השאלת הספרים – חטיבת שז"ר

הנחיות לתלמידים ולהורים. 

 

תלמידים והורים יקרים, 

בפתח שנת הלימודים תשפ"ד, כדאי לקרוא ולרענן את הנהלים של השאלת הספרים בחטיבת שז"ר: 

 

כל תלמיד המשתתף במיזם השאלת הספרים זכאי למערכת ספרים אחת בלבד, שתשמש אותו לאורך כל השנה. 

במקרה של אבדן ספר בית הספר לא יספק ספר חלופי במקום הספר החסר, ועל התלמיד יהיה לרכוש באופן עצמאי ספר חלופי. 

חשוב לזכור כי בית הספר אינו מוכר ספרי לימוד ! 

בסוף שנת הלימודים באחריות התלמיד להחזיר את חבילת הספרים שקיבל במלואה ובמצב ראוי לשימוש חוזר: 

  • ללא קרעים
  • ללא דפים חסרים
  • ללא כיתובים או ציורים בתוך הספר. 

תלמיד שיחזיר ספר במצב לא ראוי שלא כפי שקיבל אותו בתחילת השנה, יחויב בתשלום. 

 

באשר לכם, בוגרי כיתות ו' העולים בשנה הבאה לחטיבה – אתם תוזמנו במהלך תחילת חודש יולי לבית הספר לקבלת ספרי הלימוד שלכם. וודאו כי שילמתם באתר city pay! 

כולנו מחכים ונרגשים לפגוש את כולכם, ומאחלים לכם מעבר מוצלח ונעים.  

 

הספרים הם האשנב שלנו אל מחוזות נפלאים של דעת ולמידה – שמרו עליהם!

בהצלחה לכולם בשנת הלימודים הבאה,

 

מיכל אשר- רכזת השאלת ספרים וכל צוות ביה"ס.

הגדרות כלליות כניסה למערכת