logo01
logo01

שאר רוח

תכנית שאר רוח
מתאימה לתלמידים שאוהבים לקרוא, לכתוב, מתרגש מספרים, מטקסטים, שהיו רוצים עוד כמה שעות ביממה כדי לקרוא/ לכתוב.
מדובר בשעתיים שבועיות .

הגדרות כלליות כניסה למערכת